Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


1. Waarom een reisverzekering?
Met een verzekering verzekert u zich voor risico's die u zelf niet kunt of wilt dragen. Op reis kunt u geconfronteerd worden met een aantal gebeurtenissen die behoorlijke financiŽle gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn: opname in ziekenhuis of verplichte terugkeer naar Nederland. Met een reisverzekering kunt u voorkomen dat u deze kosten zelf moet betalen. Sommige risico's zijn echter middels andere verzekeringen gedekt. Bijvoorbeeld door een zorgverzekering.

^ Naar boven

2. Wat is een reisverzekering?
De reisverzekering is een aanvulling op bestaande verzekeringen. Verzekeringen die we thuis hebben gelden in buitenland soms gedeeltelijk of soms helemaal niet. Een reisverzekering bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. De belangrijkste hiervan zijn: buitengewone kosten, ongevallen, geneeskundige kosten en bagage. Verder zijn er nog: annulering en automobilistenhulp.

^ Naar boven

3. Ik neem alleen kleding mee. Is een reisverzekering noodzakelijk?
Een aantal factoren spelen mee Of dat noodzakelijk is: het hangt af waar u heen gaat, wat u gaat doen en welke andere verzekeringen u nu al hebt. Belangrijk is om te kijken hoe eventuele medische kosten gedekt zijn. Verder moet u zich afvragen of u bijvoorbeeld de kosten kunt en wilt dragen in verband met de terugkeer bij ziekte of overlijden van een familielid.

^ Naar boven

4. Waar moet ik op letten bij het afsluiten?
U dient vooral de dekking van de verzekering goed in de gaten te houden of deze bijvoorbeeld aansluit bij de risico's die u op reis loopt. Kijk welke risico's u daarvan wilt verzekeren en of ze al niet op een andere verzekering gedekt zijn.

^ Naar boven

5. Ik ben toch al verzekerd tegen ziektekosten?
De meeste zorgverzekeraars hebben een werelddekking. Dat wil zeggen dat u ook in het buitenland verzekerd bent. De vergoeding van zorg in het buitenland is naar Nederlandse maatstaven. Dat kan betekenen dat u niet de volledige kosten krijgt vergoed. Het kan daarom raadzaam zijn een aanvullende reisverzekering af te sluiten.

^ Naar boven

6. Wanneer is het verstandig om een doorlopende reisverzekering te nemen?
Een doorlopende reisverzekering is zeer gemakkelijk, omdat u dan niet steeds apart een reisverzekering hoeft af te sluiten. Als u vaak op vakantie is het zeker voordeliger. Uit onderzoek is gebleken dat een doorlopende reisverzekering voor twee personen voordeliger is bij drie weken zomervakantie in Europa, een week wintersport en een korte stedentrip. Als u kinderen heeft, kan het voordeel nog groter worden.

^ Naar boven

7. Is een annuleringsverzekering verstandig?
Een annuleringsverzekering keert uit als u door bepaalde omstandigheden niet op reis kunt gaan. Bijvoorbeeld: overlijden of ernstige ziekte van u zelf of naast familielid. Ga na hoe groot u het risico acht. In het algemeen geldt u moet u alleen verzekeren voor risico's die u niet zelf kunt dragen. Verder geldt: hoe duurder de reis, hoe langer u van tevoren moet betalen en hoe hoger de annuleringskosten zijn, hoe zinvoller het is om een annuleringsverzekering te sluiten.

^ Naar boven

8. Is een dure verzekering automatisch de beste?
Nee zeker niet. Een hoge premie is nog geen garantie dat deze verzekering de beste dekking geeft.

^ Naar boven

9. Waarom zijn er zoveel situaties uitgesloten?
Om misbruik te voorkomen worden er door verzekeraars veel regels opgesteld. Bij reisverzekeringen wordt er namelijk relatief veel fraude gepleegd.

^ Naar boven

10. Hoe zit het met diefstal van bagage?
Bagage moet altijd op de meest veilige plaats worden opgeborgen. Verzekeraars zijn hier heel streng in. Veel claims worden afgewezen, omdat verzekerden onvoldoende op hun spullen hebben gelet. Geld en kostbaarheden moet u bij u houden of in een kluis opbergen. Verder gelden er maxima voor de totale bagage en voor verschillende onderdelen zoals fotoapparatuur, sieraden, geld, fietsen etc.

Als uw bagage gestolen wordt of verloren raakt moet u dat direct bij de plaatselijke politie aangeven. Mochten de plaatselijke autoriteiten niet meewerken, vraagt u dan aan de reisleiding of eigenaar van de accommodatie om een verklaring.

^ Naar boven

11. Hoe zit het met diefstal uit de auto?
Diefstal uit de auto van bagage is meestal niet gedekt tenzij dit in de gegeven omstandigheden de veiligste plek is. Er moet dan in elk geval sprake zijn van braakschade aan de auto en de bagage moet niet van buitenaf zichtbaar zijn geweest. Diefstal van waardevolle zaken uit een auto is nooit gedekt.

^ Naar boven

12. Krijg ik altijd de nieuwwaarde van spullen terug?
Nee. Alleen voor spullen minder dan een jaar oud (soms ook een halfjaar) wordt veelal de nieuwwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. Deze kan snel dalen. Spullen die voor u nog veel waarde hebben kunnen voor een verzekeraar al bijna helemaal zijn afgeschreven.

^ Naar boven

13. Wanneer gaat de reisverzekering in?
De dekking van een reisverzekering gaat in op het moment dat u of uw bagage de woning verlaat. Als u de auto in de garage alvast vollaadt, of alle spullen alvast klaar zet in de hal dan is er nog geen dekking.

^ Naar boven

14. Wat word verstaan onder buitengewone kosten?
Dat zijn kosten die gemaakt worden bij onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als u opgespoord of gered moet worden. Of extra reis- en verblijfkosten bij een ongeval of natuurramp.

^ Naar boven

15. Wat is het verschil tussen de rubriek ongevallen en medische kosten?
Bij een ongevallendekking keert de verzekeraar een bedrag uit als u blijvend invalide raakt of komt te overlijden. De rubriek medische kosten is een aanvulling op uw zorgverzekering en dekt medische kosten in het buitenland voor zover deze niet op uw zorgverzekering gedekt is.

^ Naar boven

16. Wat word verstaan onder het eigen risico?
Met een eigen risico betaalt u (een deel) van de schade zelf. Pas als de kosten hoger zijn dan het eigen risico, dan gaat de verzekeraar meebetalen. Het eigen risico is per gebeurtenis. Vaak is hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

^ Naar boven

17. In welke landen ben ik verzekerd?
Dat hangt af van de dekking die u kiest. Er zijn meestal drie soorten dekkingen: wereld, Europa en Nederland. De Europa dekking geeft ook dekking in de vakantielanden om de Middellandse Zee. Voor vakanties in Nederland geldt vaak dat u moet beschikken over een schriftelijk boekingsbewijs.

^ Naar boven

18. Wat zijn de grootste voordelen van de doorlopende reisverzekering?
  • Lage premie, veel zekerheid
  • Snelle schadeafhandeling
  • Kinderen gratis meeverzekerd
  • Gratis wintersport- en onderwatersportdekking
  • Direct verzekerd

^ Naar boven

19. Ik heb al een ongevallenverzekering. Is het dan nog nodig om de module ongevallen bij mijn reisverzekering af te sluiten?
Nee, een Ongevallenverzekering biedt ook dekking tijdens reizen en vakanties. Wij raden u wel aan om de polisvoorwaarden van andere verzekeringsmaatschappijen goed na te kijken.

^ Naar boven

20. Wat is de maximale reisduur?
Bij de doorlopende reisverzekering is de maximale reisduur 365 dagen aaneengesloten.

^ Naar boven

21. Moet ik voor mijn kinderen een aparte verzekering afsluiten?
Nee, kinderen kunnen meeverzekerd worden op een doorlopende reisverzekering. U hoeft voor uw kinderen dus niet altijd een aparte verzekering af te sluiten.

^ Naar boven

22. Door een ongeval ben ik niet in staat om met mijn auto terug naar Nederland te rijden. Wat moet ik dan doen?
Met de dekking Hulpverlening motorrijtuig (inclusief vervangend vervoer) kunt u bij een ongeval, ziekte of bij overlijden de hulplijn inschakelen. Alle hulpverlening die op dat moment noodzakelijk is word voor u geregeld.

^ Naar boven

23. Ik heb een WA Cascoverzekering voor mijn auto. Moet ik dan nog de module hulpverlening motorrijtuigen voor de auto meeverzekeren?
Vaak is op een wa-casco autoverzekering hulpverlening in het buitenland gedekt, echter vaak met uitzondering van autohuur. Autohuur is op de reisverzekering wel verzekerd met de rubriek hulpverlening voor de auto. De huur van een noodzakelijk vervangend vervoermiddel wordt vergoed tot een aantal dagen en met een maximum autohuur per dag.

^ Naar boven

24. Geld en cheques zijn tijdens mijn vakantie gestolen, zijn deze ook verzekerd?
Dit is alleen verzekerd, als u de module Geld hebt meeverzekerd. In dat geval zijn contant geld en cheques vaak voor alle verzekerden samen gedekt voor een maximum per reis.

^ Naar boven

25. Zijn onderwater- en wintersport ook meeverzekerd?
Dit is alleen verzekerd als u kies voor de rubriek gevaarlijke sporten, wanneer hiervoor kiest bent u ook verzekerd. Qua voorwaarden verwijzen wij u naar onze berekeningssoftware.

^ Naar boven

26. Kan ik ook gelijk met mijn doorlopende reisverzekering een annuleringsverzekering sluiten?
Ja, dat is zeker mogelijk. U hoeft dan niet voor iedere vakantie opnieuw een annuleringsverzekering te sluiten. U kunt dan kiezen voor een gedekte reissom voor elke keer als u op vakantie gaat.

^ Naar boven

27. Ik ben al verzekerd tegen ziektekosten. Moet ik nu nog een module Geneeskundige kosten afsluiten?
De Basiszorgverzekering in Nederland vergoedt bij tijdelijk verblijf in Europa (zie voorwaarden Basiszorgverzekering) maximaal het Nederlandse tarief of vergoedt maximaal het tarief volgens de wettelijke regeling van het betreffende EU-land. Daarbuiten (Werelddekking) wordt maximaal het Nederlandse tarief vergoed. Dit kan in bepaalde gevallen te weinig zijn, dus minder dan de werkelijke kosten. Om toch in het buitenland verzekerd te zijn van vergoeding van de werkelijke kosten, is het verstandig de module Geneeskundige kosten af te sluiten.

^ Naar boven

Berekenen

Welke reisver-zekering is in uw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer uw gegevens in om direct uw reis te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? U krijgt van ons direct een bevestiging.

Reisverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste reisverzekering
Reis goedkoop verzekeren
Goedkope reisverzekering