Reisverzekerings begrippen

Reisverzekering begrippen


Acceptatie

Als de verzekeraar aangeeft het risico te willen dragen.

Accessoires
Waardetoevoegingen aan de standaarduitrusting van de reis, zoals spoilers, metalliek lak, trekhaak, niet af fabriek geleverd.

Assurantiebelasting
Belasting op verzekeringen (7.5%), met uitzondering van medische verzekeringen.

Beperkt casco
Dekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering.

Bonus/malus-korting
Korting op de premie bij een gunstig schadeverloop.

Bonus/malus-ladder
Tabel met kortingen en toeslagen gerelateerd aan het aantal schadevrije jaren.

Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige reis te kunnen aanschaffen.

Direct writer
Een verzekeraar die rechtstreeks met de consument verzekeringen afsluit en schades regelt.

Eigen risico
De kosten die voor uw eigen rekening komen.

Eigenaar
Degene op wiens naam het kenteken staat.
 
Intermediairverzekeraar
Een verzekeraar die werkt met tussenkomst van tussenpersonen.

Malus
Toeslag op de premie bij een ongunstig schadeverloop

Nieuwwaarde
De nieuwwaarde is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief BTW die gold toen de reis geleverd is vanuit de fabriek.

Ongevallen inzittenden verzekering
De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Rechtsbijstandverzekering
De verzekering verleent juridische hulp.

Royementsverklaring
Schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat u opgebouwd heeft. Door verzekeraar verstrekt.

Schadeinzittendenverzekering
Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit ook als er geen sprake is van overlijden of invaliditeit. De verzekeraar betaalt uit, ongeacht of er iemand aansprakelijk is.

Tussenpersoon
Bemiddelaar tussen consument en verzekeringsmaatschappij.

Volledig casco
Naast beperkt casco dekking ook dekking voor eigenschuld-schade aan uw eigen reis. Aanvulling op de WA verzekering.

Voorlopige dekking
Tijdelijke dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie door verzekeraar.

WA
Wettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere reis-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden.

Berekenen

Welke reisver-zekering is in uw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer uw gegevens in om direct uw reis te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? U krijgt van ons direct een bevestiging.

Reisverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste reisverzekering
Reis goedkoop verzekeren
Goedkope reisverzekering