Kijk en vergelijk
Online reisverzekering

Kijk en vergelijk


Onze voordelen!

 • Premievoordeel. U hoeft niet te betalen voor dure kantoorgebouwen. Wij werken uitsluitend via internet. Hierdoor blijven onze kosten zeer laag. Uiteindelijk kan dat u enkele honderden euro’s voordeel geven per jaar.
 • Snelheid. Wij streven er ernaar om elke aanvraag direct te behandelen. Wij zorgen ervoor dat binnen 1 werkdag uw aanvraag wordt behandeld. U hebt hierdoor geen last van lange wachttijden bij verzekeraars.
 • Onafhankelijk.wij werken samen met verschillende reisverzekeraars. Het voordeel hiervan is dat u onafhankelijk de prijzen kunt vergelijken met onze verzekeraars.
 • Gegarandeerd de beste premie voor uw reisverzekering.

Goedkope reisverzekeringen

Waar moet u onder andere op letten:

Buitengewone kosten


Wat is verzekerd?
De kosten van terugkeer naar huis i.v.m. bijv. ernstige ziekte of overlijden van een familielid worden meestal alleen vergoed voor de betrokken verzekerde en één reisgenoot. Eventuele andere leden van het reisgezelschap krijgen geen vergoeding.

Noodzakelijk?
Afhankelijk van uw bestemming, wat u gaat doen en uw bestaande verzekeringen kunnen de buitengewone kosten fors oplopen. Als u dit risico niet wilt lopen, is verzekeren zeker zinvol.

Let op
Kosten van hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden.
  • Kosten i.v.m. opsporing, redding en repatriëring.
  • Extra reis- en verblijfkosten.
Bagage

Wat is verzekerd?
Schade wordt vergoed op dagwaarde. Voor bagage ouder dan een jaar gelden forse afschrijvingspercentages.
 • Verzekeraars stellen strenge eisen aan de zorgvuldigheid waarmee u goederen beheert. Geld, waardepapieren en kostbaarheden moet u bij u houden of in een kluisje opslaan. Lees de polisvoorwaarden!
 • Door middel van originele aankoopbonnen moet u kunnen aantonen dat u in het bezit bent geweest van de verloren goederen.
 • Doe altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Mocht dit niet lukken probeer dan een verklaring te krijgen via de hoteldirectie of reisleiding.

Noodzakelijk?
Bagagekosten verzekeren is niet altijd zinvol. Vooral niet als u alleen oude spullen meeneemt.

Let op
Bagage is voor een maximum bedrag verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Voor goederen als video- en fotoapparatuur, brillen, sieraden etc. gelden maxima. Geld is soms meeverzekerd. Er geldt dan meestal een maximum.


Ongevallen

Wat is verzekerd?
 • Lang niet alle sporten zijn standaard meeverzekerd. Soms moet u deze sporten apart meeverzekeren. Soms zijn ze helemaal uitgesloten.
 • Als u zonder helm rijdt keren de verzekeraars niet of veel minder uit.

Noodzakelijk?
Als u in Nederland ook geen ongevallen- verzekering heeft, waarom dan op reis wel?

Let op
Keert een geldbedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Hieronder vallen dus geen kosten voor geneeskundige hulp. Deze medische kosten zijn vaak gedekt onder de rubriek medische kosten.Medische kosten

Wat is verzekerd?
 • Gaat u naar "dure" ziektekostenlanden, bijv. VS/Canada? Kijk of uw verzekering medische kosten tegen kostprijs vergoedt en dus geen beperkingen kent.
 • Gaat u meerdere maanden aaneengesloten op vakantie? Controleer of u dan wel gedekt bent voor medische kosten.

Noodzakelijk?
Het kan zijn dat de kosten al gedekt zijn op een andere verzekering.

Let op
Kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer, ziekenhuisopname (in het buitenland) en onder beperkende voorwaarden soms tandheelkundige hulp. Geen vergoeding indien het verblijf uitsluitend of mede bedoeld is om aldaar een medische behandeling te ondergaan.


Annulering

Wat is verzekerd?
Als u samen met anderen reist en u bent niet op één polis verzekerd, houdt u er dan rekening mee dat als uw reisgenoot door omstandigheden niet weg kan, dat de verzekering voor u dan niet uitkeert. Verzekering keert niet uit als de reden waarom u annuleert al bij het aangaan van de verzekering bekend is.

Noodzakelijk?
Weegt u het risico van de kans dat u de reis vanwege een onverwachte gebeurtenis zoals ziekte moet annuleren af tegen de mogelijke schade. Als u tijdig annuleert betaalt u veelal maar een deel van de reissom.

Let op
Keert uit als u niet op reis kunt gaan of als u de reis moet afbreken door o.a.:
 • Ongeval, ernstige ziekte, overlijden verzekerde of niet-meereizend familielid tot en met de tweede graad. (groot)ouders, broers, zusters, (klein)kinderen, zwagers en schoonzusters,
 • Belangrijke brandschade aan uw huis.

Automobilistenhulp

Wat is verzekerd?
Reparatiekosten aan het voertuig, met uitzondering van een noodreparatie langs de weg, zijn nooit verzekerd.

Noodzakelijk?
ommige volledig casco autoverzekeringen zijn zo volledig dat verzekeren van deze rubriek overbodig is.

Let op
  • Sleepkosten
  • Terughalen naar Nederland van een niet te repareren voertuig of kosten van vernietiging als reparatie niet meer zinvol is
  • Zenden van onderdelen als deze ter plaatse niet beschikbaar zijn
  • Veelal ook rechtsbijstand.

Een goede vergelijking tussen reisverzekeringen levert al snel een flinke besparing op.

Vergelijk hier de 90 goedkoopste reisverzekeringen en vind de beste en voordeligste reisverzekering voor uw reis.

Vergelijk eenvoudig alle premies van verschillende reisverzekeringen en vraag meteen een online reisverzekering offerte aan. U krijgt de offerte van de reisverzekering direct op het scherm.

U kunt direct een reisverzekering afsluiten!

Reisverzekering berekenen

Berekenen

Welke reisver-zekering is in uw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer uw gegevens in om direct uw reis te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? U krijgt van ons direct een bevestiging.

Reisverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste reisverzekering
Reis goedkoop verzekeren
Goedkope reisverzekering